Een van de belangrijkste punten van de hoorzitting die het meest verontrustend werd, was hoe gemarginaliseerde benaderingen voor schadebeperking waren. Zoals we hebben gezien in het nationale debat over vapen, willen regelgevers en activisten voor de volksgezondheid smaak- en marketingverboden opleggen aan de meeste vapenproducten. Meestal cbd pour chien arthrose où acheter verwijzend naar de schijnbare druk van fabrikanten zoals JUUL om minderjarigen op de markt te brengen, waren de oproepen voor een reeks verboden overvloedig. Aan de andere kant voerden lobbyisten voor de voedingssupplementenindustrie aan dat het ontbreken van enige regelgeving hun industrie op een oneerlijke manier heeft benadeeld.

 • Brian Sylvester sprak met Food Dive over het streven van fabrikanten naar duidelijkheid tijdens de eerste openbare hoorzitting van de FDA over CBD.
 • CBD is een niet-psychoactieve stof die aanwezig is in de cannabisplant en die kan worden afgeleid van hennep of marihuana.
 • De gegevens die in het FDA-goedkeuringsproces werden geformuleerd, leverden veel informatie op over de veiligheidsaspecten en mogelijke bijwerkingen van het op CBD gebaseerde medicijn.
 • De grootste zorg van de FDA is het op de markt brengen van producten die de gezondheid en veiligheid van consumenten in gevaar kunnen brengen en het verkopen van niet-goedgekeurde geneesmiddelen met ongefundeerde therapeutische claims.
 • Hoewel CBD veelbelovend is voor een aantal ziekten en aandoeningen, is de kwaliteit van de beschikbare CBD-producten een probleem en blijven er vragen bestaan ​​over de algehele veiligheid.

We hebben eerder geblogd over het jaar van luisteren en informatie verzamelen van de Food and Drug Administration met betrekking tot producten die cannabis of van cannabis afgeleide verbindingen bevatten sinds de Farm Bill van 2018 “hennep” uit de federale Controlled Substances Act verwijderde. Onze samenvatting van die hoorzitting van 31 mei, die ook een overzicht geeft van het juridische en regelgevende landschap na de Farm Bill van 2018, is hier beschikbaar. Deze intensieve evaluatieperiode werd geleid door een interne werkgroep die was belast met het doen van aanbevelingen voor de open wetenschappelijke, technische en beleidsvragen die door de nieuwe juridische standing van hennep werden veroorzaakt.

Fda-commissaris Bevestigt De Huidige Standpunten Van De Fda Over Cbd

Hoewel CBD veelbelovend is voor een aantal ziekten en aandoeningen, is de kwaliteit van de beschikbare CBD-producten een probleem en blijven er vragen bestaan ​​over de algehele veiligheid. Er is behoefte aan regelgeving die prikkels biedt en belemmeringen wegneemt om onderzoek te doen, evenals handhaving van huidige of toekomstige regelgeving met betrekking tot de verkoop van producten die cannabis of van hashish afgeleide verbindingen bevatten. Ook aan dat de FDA op 31 mei 2019 een openbare hoorzitting zou houden om belanghebbenden de mogelijkheid te geven de FDA input te geven met betrekking tot de advertising van cannabisproducten en producten gemaakt van van cannabis What Do CBD Gummies Do For the Body? afgeleide verbindingen. De FDA verbiedt specifiek de introductie van voedsel dat CBD bevat in de handel tussen staten, hoewel dit ter discussie zal staan ​​als onderdeel van de openbare hoorzitting. Tijdens de openbare hoorzitting zullen ook open vragen worden gesteld over de veiligheidsoverwegingen die het wijdverbreide gebruik van CBD met zich meebrengt. In 2018 keurde de FDA het nieuwe medicijn Epidiolex goed, een gezuiverde vorm van CBD voor gebruik bij de behandeling van epileptische aandoeningen. In dit specifieke medicijn identificeerde de FDA veiligheidsrisico’s, waaronder het potentieel voor leverbeschadiging.

YouTube video

Topmerken stellen een analysecertificaat beschikbaar met particulars over de inhoud die kan helpen bij dosering en productvergelijkingen. De president van de American Herbal Products Association, Michael McGuffin, merkte op dat de regelgeving het gebruik van hennepextracten met natuurlijke CBD-gehaltes in voedingssupplementen moet toestaan. Hoewel de huidige regelgeving (d.w.z. Sectie 201 van de FDCA) het gebruik van CBD als voedingsingrediënt uitsluit, suggereerde McGuffin dat andere vormen van CBD ook moeten worden toegestaan ​​voor gebruik in voedingssupplementen, mogelijk als onderdeel van een voorlopige eindregel. Megan Olsen, assistent-algemeen adviseur van de Council for Responsible Nutrition, benadrukte de noodzaak van snelle regelgeving en merkte op dat veiligheidsproblemen de invoering van nieuwe regelgeving door de FDA niet in de weg mogen staan. Tien uur slopende getuigenissen bedoeld om de hype van “slangenolie” te scheiden, en echt onderzoek leverde geen antwoorden op de dringende problemen van de FDA op de agenda. Punten met betrekking tot regelgeving en veiligheid werden echter door belanghebbenden als aandachtspunten naar voren gebracht.

Kim Kardashian, Kevin Hart En Sylvester Stallone Beschuldigd Van Schendingen Van Droogtebeperkingen

Fabrikanten zullen toezicht door de regelgevende instanties of zelfs rechtszaken met betrekking tot hun gezondheidsclaims nooit helemaal kunnen vermijden. In plaats daarvan moeten cannabisbedrijven stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat ze op geloofwaardige wijze kunnen reageren op regelgevend toezicht of sterke verdedigingen kunnen bieden in mogelijke rechtszaken. Maar fabrikanten moeten institutionele kennis ontwikkelen van het meest geavanceerde onderzoek met betrekking tot hun producten. Een deel van de mondelinge opmerkingen omvatte discussies over patiënten, openbare veiligheid en detailhandelaren/distributeurs.

ABC Chief Science Officer Stefan Gafner, PhD, woonde deze hoorzitting bij en deelt zijn belangrijkste bevindingen van het evenement. “Toen hennep werd verwijderd als een gereguleerde stof, heeft dit gebrek aan onderzoek, en dus bewijs, ter ondersteuning van het bredere gebruik van CBD in door de FDA gereguleerde producten, inclusief in voedingsmiddelen en voedingssupplementen, geleid tot unieke complexiteiten voor de regulering ervan”, zei hij. Vorige week hoorde de FDA tien uur aan getuigenissen en opmerkingen tijdens een openbare hoorzitting die bedoeld was om informatie te verkrijgen over van cannabis afgeleide producten met als uiteindelijk doel een betere regulering van, onder andere, het populaire wellnesssupplement CBD-olie. Van de meer dan four hundred mensen die zich aanmeldden om te spreken, deelden one hundred twenty, variërend van henneptelers tot bedrijfsvertegenwoordigers tot onderzoekers, hun inzicht. “Het is van cruciaal belang dat we deze onbeantwoorde vragen over CBD en andere hashish CBD: Should You Buy Online Or In Stores? en van cannabis afgeleide producten aanpakken om het regelgevende toezicht van de FDA op deze producten te helpen informeren,” zei hij. “Vooral omdat het bureau overweegt of het gepast zou kunnen zijn om zijn bevoegdheid uit te oefenen om het gebruik van CBD in voedingssupplementen en andere voedingsmiddelen toe te staan.” De FDA toonde interesse om meer te weten te komen over de vraag of en hoe hashish en van hashish afgeleide verbindingen die in medication worden gebruikt (bijv. CBD in Epidiolex) naast hashish en van hennep afgeleide verbindingen die in voedingsmiddelen en voedingssupplementen worden gebruikt, kunnen bestaan.

Juridische Disclaimer

Grote stap in de goede richting bij het verschuiven van een vijandige naar een samenwerkingsrelatie tussen de supplementenindustrie en de FDA. Dit was de eerste regelgevende discussie over CBD sinds de Farm Bill van 2018 het kweken van industriële hennep, een belangrijke bron voor CBD, legaal maakte. Het doel van de hoorzitting was om informatie te verzamelen over de veiligheid en uitdagingen van het werken met producten die cannabis en van hashish afgeleide verbindingen bevatten.

 • Ze legde ook uit dat een verhoogd risico op leverbeschadiging werd waargenomen bij patiënten die Epidiolex gebruikten, en dat een aantal klinisch relevante geneesmiddelinteracties, met name met het antistollingsmiddel warfarine, werden gedocumenteerd tijdens klinische onderzoeken met Epidiolex.
 • Marshals, in opdracht van de FDA, 300.000 eenheden van het product van een cosmeticabedrijf in beslag genomen.
 • Tegelijkertijd handhaafde het Congres de autoriteit van de FDA om cannabis en cannabisbevattende producten te reguleren onder de Food, Drug and Cosmetic Act, waarbij de FDA’s cruciale rol op het gebied van de volksgezondheid werd erkend met betrekking tot de producten die het reguleert.
 • Mijn punt is eerder dat fabrikanten ervoor moeten zorgen dat legitieme wetenschappelijke research al hun gezondheidsclaims ondersteunen, ongeacht de industrie.

Bij afwezigheid van mogelijke negatieven, vertegenwoordigt CBD een voedingssupplement dat niet psychoactief is, niet verslavend is, met een minuscuul risico op misbruik. “Toen hennep werd verwijderd als een gereguleerde stof, heeft dit gebrek aan onderzoek, en dus bewijs, ter ondersteuning van het bredere gebruik van CBD in door de FDA gereguleerde producten, inclusief in voedingsmiddelen en voedingssupplementen, geresulteerd in unieke complexiteiten voor de regulering ervan, waaronder veel onbeantwoorde vragen in verband met de veiligheid”, aldus Sharpless. “Om ons te helpen deze vragen te evalueren, evenals mogelijke routes voor CBD-producten, heeft de FDA een interne werkgroep gevormd om deze lacunes in de gegevens specifiek aan te pakken. Een van de rode draaden tijdens de hoorzitting was dat de huidige regelgevingssituatie voor van cannabis CBD Cream: Ingredients afgeleide ingrediënten niet bevredigend is en dat de FDA snel vooruit moet gaan met nieuwe regelgeving of de huidige regelgeving krachtiger moet handhaven. Zorgverleners en getuigenissen van artsen weerspiegelden ook veel van dezelfde zorgen, waaronder het gebrek aan onderzoek, bezorgdheid over effecten op risicopopulaties en bezorgdheid over het gebruik als ingrediënten in voedingssupplementen en voedsel.

Vergadering Nemen

Hoewel de risico’s van bijwerkingen bij het nemen van CBD in lagere doseringen over het algemeen als laag worden beschouwd, hadden veel van de sprekers, op verzoek van de FDA-vertegenwoordigers, moeite om exacte doseringen te geven waarbij CBD veilig kan worden ingenomen. De FDA is van plan om hun regelgevingskader uit te breiden met een interne werkgroep van wetenschappers, medische consultants products en onderzoekers om mogelijke wegen te onderzoeken voor het legaal op de markt brengen van CBD-bevattende voedingssupplementen en/of conventionele voedingsmiddelen. Aan dat de FDA en de Federal Trade Commission drie verschillende bedrijven waarschuwingsbrieven hadden gestuurd met betrekking tot niet-onderbouwde voordelen van gezondheidsclaims die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van CBD.

 • De FDA heeft specifieke regels voor welke gezondheidsclaims je kunt maken als het gaat om voedingsproducten en ingrediënten.
 • Een zeer interessant feit dat uit een van de presentaties naar voren kwam, was dat, althans in North Carolina, bijna 100 percent van de hennep die daar tegenwoordig wordt verbouwd, specifiek wordt geoogst voor CBD-extractie.
 • Punten met betrekking tot regelgeving en veiligheid werden echter door belanghebbenden als aandachtspunten naar voren gebracht.
 • Om inzichten met betrekking tot veiligheids-, kwaliteit- en marketingclaims te horen, hield de FDA op 31 mei 2019 een openbare hoorzitting.
 • De FDA lijkt te werken aan het opstellen van doordachte richtlijnen met betrekking tot CBD en cannabisgerelateerde voeding, dranken, medicijnen en supplementen, maar het bureau heeft zichzelf in dit opzicht geen deadlines gesteld.
 • Hoewel de temporary van de FDA een nieuw risico voor de cannabisindustrie lijkt te creëren, is de reactie van de aandelenmarkt aantoonbaar overdreven.

Hoewel vitamines en supplementen minder strenge eisen stellen dan farmaceutische medicijnen, voerden lobbyisten aan dat CBD-producten momenteel zonder enig toezicht worden verkocht. Peter Matz, vertegenwoordiger van het Food Marketing Institute, de brancheorganisatie voor de supermarktindustrie, zei dat ambiguïteit in de regelgeving een serieus probleem is dat moet worden aangepakt.

Trump Raakte Los Van De Realiteit Door Beweringen Over Kiezersfraude, Vertelt Barr Aan Het Panel Van 6 Januari

Deze punten zullen een bepalende factor zijn in hoe de FDA besluit om CBD te reguleren en te controleren. In deze openbare hoorzitting wil de FDA de juridische trajecten efficiënter maken met de verkregen informatie. Dienovereenkomstig lijkt het ons op basis van deze aanvullende FDA-acties duidelijk dat het agentschap niet van plan is om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om een ​​regelgevende uitzondering te creëren waardoor CBD en andere van hashish wann wirkt das cbd öl afgeleide ingrediënten kunnen worden toegevoegd aan voedingsmiddelen, supplementen en dranken.

De FDA heeft specifieke regels voor welke gezondheidsclaims je kunt maken als het gaat om voedingsproducten en ingrediënten. CBD wordt momenteel verkocht in veel verschillende producttypes, die allemaal verantwoordelijk zijn voor het reguleren van gezondheidsclaims voor de FDA. Er magazine momenteel geen reclame worden gemaakt voor CBD omdat het ernstige ziekten kan voorkomen, diagnosticeren, behandelen of genezen. Hoewel de brief van de FDA een nieuw risico voor de cannabisindustrie lijkt te creëren, is de reactie van de aandelenmarkt aantoonbaar overdreven. Het feit dat de FDA twijfelt aan het vermogen van een product om kankercellen te doden, is niet verrassend. Ik ben niet bekend met de onderzoeksinspanningen van Curaleaf en het is niet mijn doel om een ​​oordeel te vellen over hun beweringen. Mijn punt is eerder dat fabrikanten ervoor moeten zorgen dat legitieme wetenschappelijke research will delta 8 thc fail a drug test al hun gezondheidsclaims ondersteunen, ongeacht de industrie.

Ontdek Of Je In Aanmerking Komt Voor Een Medicinale Cannabisbehandeling!

Keith Fargo van de Alzheimer’s Association ondersteunt klinische proeven om het meer te bestuderen, maar denkt dat CBD riskant is voor patiënten zonder serieus bewijs van werkzaamheid. Tijdens een openbare hoorzitting die vrijdagochtend van start gaat, krijgt het bureau tientallen experts en geïnteresseerde burgers te horen.

YouTube video

De FDA verklaarde eerder dat de hoorzitting niet ging over het nemen van een beslissing, maar om een ​​gelegenheid voor verschillende belanghebbenden om te bespreken wat ze graag zouden zien in een reeks richtlijnen. Fabrikanten die producten in de eerste plaats voor hun gezondheidsvoordelen op de markt brengen, zouden moeten overwegen om samen te werken met klinische onderzoekers om hun producten te bestuderen. Er moeten schriftelijke beleidslijnen en richtlijnen zijn, evenals training van werknemers, voor het uitvoeren van deze onderzoeken en het omgaan met onderzoekers om de kwaliteit van het onderzoek te beschermen. Om de risico’s op het gebied van regelgeving en rechtszaken te beperken, kan de waargenomen kwaliteit van deze onderzoeken web zo belangrijk zijn als de werkelijke kwaliteit ervan. Regelgevers en advocaten van eisers kunnen schriftelijke communicatie tussen een fabrikant en onderzoeker gemakkelijk verkeerd interpreteren op een manier die suggereert dat een bepaald onderzoek resultaatgericht was en geen legitieme wetenschappelijke onderneming.

Fda Houdt Eerste Openbare Hoorzitting Over Cbd-verordening

Zeer productieve bijeenkomst gericht op veiligheid en transparantie terwijl innovatie wordt ondersteund. Registratie in een nationale database werd als essentieel beschouwd, evenals het aanpakken van mogelijke problemen met GRAS Self-Affirmation en NDI’s. Het is duidelijk dat er een dringende noodzaak is om de normen op deze gebieden aan te scherpen om misbruik en mogelijke schade te voorkomen van producten die niet op de juiste manier zijn samengesteld met ingrediënten die veilig zijn voor openbare consumptie in de aangeboden hoeveelheden en met de claims die erop worden gemaakt.

Key Takeaways From The Fda’S First Public Hearing On CBD

Over het algemeen is er behoefte aan “verdere verduidelijking van het regelgevingskader om verwarring op de markt te verminderen”, om die verduidelijking tijdig te verschaffen, om gegevens over CBD te verzamelen om ervoor te zorgen dat de producten veilig zijn, en om etiketteringsnormen te creëren zodat consumenten weten wat ze krijgen. De grootste zorg van de FDA is het op de markt brengen van producten die de gezondheid en veiligheid van consumenten Promising Research Unfolds On Benefits Of Mct Oil in gevaar kunnen brengen en het verkopen van niet-goedgekeurde geneesmiddelen met ongefundeerde therapeutische claims. In het algemeen is er behoefte aan “verdere verduidelijking van het regelgevingskader om verwarring op de markt te verminderen”, om die verduidelijking tijdig te verschaffen, om gegevens over CBD te verzamelen om ervoor te zorgen dat de producten veilig zijn en om etiketteringsnormen te creëren zodat consumenten weten wat ze krijgen.

Kijk Reside: Biden Tekent Wet Op Inflatievermindering

Bijgevolg was waarschijnlijk het meest consistente thema dat uit de hoorzitting van de FDA naar voren kwam dat iedereen meer zekerheid wil, ongeacht waar ze staan ​​in termen van de voordelen van CBD of wat zij denken dat het Agentschap zou moeten doen met betrekking tot dit ingrediënt. Een paar sprekers bespraken minder bekende hennepderivaten, zoals andere cannabinoïden en terpenen, en vroegen de FDA om ervoor te zorgen dat elk regelgevend kader dat het vaststelt, rekening houdt met al deze derivaten, waarvan we minder weten dan CBD, maar die ook een grote belofte inhouden voor een verscheidenheid aan consumenten- en medische toepassingen. Ze merkten ook op dat, in tegenstelling tot CBD, deze andere cannabisderivaten niet uit de voedselvoorziening zijn verboden, omdat ze nooit zijn goedgekeurd voor gebruik als medicijn of zijn getest in klinische onderzoeken voor specifiek medisch gebruik.

 • Regelgevers en advocaten van eisers kunnen schriftelijke communicatie tussen een fabrikant en onderzoeker gemakkelijk verkeerd interpreteren op een manier die suggereert dat een bepaald onderzoek resultaatgericht was en geen legitieme wetenschappelijke onderneming.
 • Hij benadrukte ook dat marketingclaims met betrekking tot de gezondheidsvoordelen van CBD een voortdurende zorg zijn voor de FDA, met name onbewezen claims, zoals het vermogen om ernstige ziekten, waaronder kanker, te behandelen.
 • Als onderdeel van de regelgevende stappen van de FDA kondigde het de oprichting aan van een interne FDA-werkgroep op hoog niveau om mogelijke wegen te onderzoeken voor voedingssupplementen of voedingsmiddelen die CBD bevatten om legaal op de markt te worden gebracht.
 • CBD afgeleid van hennep is niet langer een illegale gereguleerde stof op federaal niveau onder de Farm Bill van 2018 (waarin industriële hennep, gedefinieerd als cannabis die minder dan zero,3% THC drooggewicht bevat, is verwijderd uit Schema I van de Controlled Substances Act), en in forty one staten plus het District of Columbia.

Na de goedkeuring van de Amerikaanse Farm Bill in december 2018, die de hennepproductie legaliseerde onder bepaalde voorwaarden en concentratieniveaus, nam de verwarring rond de legaliteit van van hennep afgeleide CBD toe. Desalniettemin blijft de CBD-industrie groeien, met een constante stroom van nieuwe voedingsmiddelen, dranken, voedingssupplementen en medische producten die CBD bevatten. De explosie van van cannabis afgeleide ingrediënten die worden verkocht in voedingsmiddelen, dranken, cosmetica en voedingssupplementen heeft, ondanks juridische uitdagingen, een industrie van miljarden dollars gecreëerd. Een opmerkelijk geval is CBD, dat erg populair is als ingrediënt in voedsel en dranken, maar tegelijkertijd wordt gebruikt door patiënten die lijden aan slopende ziekten vanwege de gerapporteerde en aangetoonde effecten.

Effecten Op De Geestelijke Gezondheid

Fabrikanten dienen advocaten te raadplegen die ervaring hebben met het verdedigen van productaansprakelijkheid en procesvoering wegens massale onrechtmatige daad, zodat hun etiketterings- en onderzoekspraktijken gebaseerd zijn op historische voorbeelden van succesvolle productfabrikanten. Deze bijeenkomsten hebben de FDA en de industrie een achtergrond gegeven over hoe verder te gaan bij de ontwikkeling van een legalisatietraject voor CBD-supplementen. Ondertussen blijft de verkoop van CBD stevig en blijft CBD in populariteit groeien, ondanks het feit dat de wettelijke standing als voedingssupplement niet is vastgesteld. In feite verkopen veel bedrijven – waaronder verschillende CBDistillery™ Survey Results: CBD Is More Effective With Daily Use grote, reguliere supplementenbedrijven – momenteel CBD-producten. Maar als iemand op 1 juni duidelijkheid van het Agentschap verwachtte, voelt hij zich vandaag waarschijnlijk teleurgesteld. De FDA zal nagaan hoe de huidige modellen om onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren, kunnen worden beïnvloed als de commerciële beschikbaarheid van producten met CBD-verbindingen, zoals voedingsmiddelen en voedingssupplementen, aanzienlijk groter wordt. De FDA was vooral geïnteresseerd in veiligheidsgegevens in verschillende populaties (bijvoorbeeld kinderen en zwangere vrouwen) en hoe de wijze van toediening de effecten van de ingrediënten kan beïnvloeden.

 • Onze advocaten zullen de hoorzitting bijwonen en schriftelijk commentaar leveren namens onze belanghebbenden.
 • “Vooral omdat het bureau overweegt of het gepast zou kunnen zijn om zijn bevoegdheid uit te oefenen om het gebruik van CBD in voedingssupplementen en andere voedingsmiddelen toe te staan.”
 • De transient waarschuwde expliciet: “Als de schendingen niet onmiddellijk worden gecorrigeerd, kan dit leiden tot juridische stappen, waaronder inbeslagname van producten en een gerechtelijk bevel.” De FDA heeft een geschiedenis van het in beslag nemen van producten die volgens haar niet in overeenstemming zijn met de voorschriften.
 • Onze samenvatting van die hoorzitting van 31 mei, die ook een overzicht geeft van het juridische en regelgevende landschap na de Farm Bill van 2018, is hier beschikbaar.
 • Vanwege het ontbreken van etiketteringsnormen kunnen supplementen voor productetiketten verwarrend en zelfs misleidend zijn.
 • FDA heeft aangekondigd dat haar eerste openbare hoorzitting over cannabisregelgeving op 31 mei 2019 zal worden gehouden en nodigde schriftelijk publiek commentaar uit over de regulering van cannabisproducten.

Alice Mead, vice-president van het Amerikaanse openbare beleid en openbare aangelegenheden bij Greenwich Biosciences, de Amerikaanse dochteronderneming van GW Pharmaceuticals, merkte op dat veel over CBD onbekend blijft. Ze legde ook uit dat een verhoogd risico op leverbeschadiging werd waargenomen bij patiënten die Epidiolex gebruikten, en dat een aantal klinisch relevante geneesmiddelinteracties, met name met het antistollingsmiddel warfarine, werden gedocumenteerd tijdens klinische onderzoeken met Epidiolex.

Gemakswinkelproducten

CBD afgeleid van hennep is niet langer een illegale gereguleerde stof op federaal niveau onder de Farm Bill van 2018 (waarin industriële hennep, gedefinieerd als cannabis die minder dan zero,3% THC drooggewicht bevat, is verwijderd uit Schema I van de Controlled Substances Act), en in forty one staten plus het District of Columbia. Aan de andere kant blijft CBD afgeleid van marihuana, dat recreatief legaal is in 10 staten en het District of Columbia, en medisch order here in 23 andere staten, onderworpen aan federale strafrechtelijke vervolging. Op geen enkele manier was de mening van de dampindustrie, noch de academische voorstanders van verdampte schadebeperking, het respect dat nodig was om een ​​productief gesprek te voeren tijdens de hoorzitting. In plaats daarvan kochten vertegenwoordigers van de FDA – waaronder Dr. Jennifer Rodriguez Pippins van de entourage van commissaris Scott Gottlieb – het eenzijdige debat met open armen.

 • Dit was de eerste regelgevende discussie over CBD sinds de Farm Bill van 2018 het kweken van industriële hennep, een belangrijke bron voor CBD, legaal maakte.
 • Het doel van de hoorzitting was om informatie te verzamelen over de veiligheid en uitdagingen van het werken met producten die cannabis en van hashish afgeleide verbindingen bevatten.
 • Ook aan dat de FDA op 31 mei 2019 een openbare hoorzitting zou houden om belanghebbenden de mogelijkheid te geven de FDA enter te geven met betrekking tot de advertising van cannabisproducten en producten gemaakt van van cannabis afgeleide verbindingen.

De FDA lijkt te werken aan het opstellen van doordachte richtlijnen met betrekking tot CBD en cannabisgerelateerde voeding, dranken, medicijnen en supplementen, maar het bureau heeft zichzelf in dit opzicht geen deadlines gesteld. Gezien het tijdrovende proces dat over het algemeen vereist is voor het opstellen van regels van de federale overheid, how much does a cbd oil dropper hold kan het even duren voordat de FDA regelgeving heeft opgesteld om de duidelijkheid op de CBD-markt te bevorderen. CBD is een niet-psychoactieve stof die aanwezig is in de cannabisplant en die kan worden afgeleid van hennep of marihuana. Het kan worden toegediend als CBD-olie of worden toegevoegd aan voedingsmiddelen, dranken en orale supplementen.

Gezondheidsclaims

De waarnemend commissaris van de FDA, Dr. Norman Sharpless, opende de vergadering met korte, maar verhelderende opmerkingen. Dr. Sharpless erkende de grote belangstelling voor CBD-producten, maar merkte ook op dat CBD aanleiding gaf tot belangrijke zorgen in de gezondheidszorg die verder onderzoek en duidelijkheid vereisen, waaronder veilige doseringen, interacties tussen geneesmiddelen en tolerantie onder populaties zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. De kernuitdaging van het reguleren van CBD, legde hij uit, komt voort uit het feit dat het regelgevende apparaat van de FDA is ontworpen om medicijnen en additieven voor levensmiddelen en dranken afzonderlijk te behandelen. De FDA moet dus zorgvuldig overwegen hoe deze stof, die in beide categorieën al op grote schaal wordt gebruikt, moet worden gereguleerd. Hij benadrukte ook dat marketingclaims met betrekking tot de gezondheidsvoordelen van CBD een voortdurende zorg zijn voor de FDA, met name onbewezen claims, zoals het vermogen om ernstige ziekten, waaronder kanker, te behandelen. Dr. Sharpless eindigde door te stellen dat de FDA gericht is op het nemen van een op wetenschap gebaseerde benadering om dit probleem op te lossen, en met dat doel heeft het bureau een interne werkgroep opgericht.

 • Met de overweldigende en groeiende voorkeur van consumenten voor natuurlijke, niet-GGO- en milieuvriendelijke producten, lijkt het echter zeer waarschijnlijk dat op de boerderij gekweekte hennep de CBD-markt in de nabije toekomst zal domineren.
 • De president van de American Herbal Products Association, Michael McGuffin, merkte op dat de regelgeving het gebruik van hennepextracten met natuurlijke CBD-gehaltes in voedingssupplementen moet toestaan.
 • Aan de andere kant voerden lobbyisten voor de voedingssupplementenindustrie aan dat het ontbreken van enige regelgeving hun industrie op een oneerlijke manier heeft benadeeld.
 • Ze adviseert ook over de zakelijke influence van nieuwe Amerikaanse federale en staatsacties die van invloed zijn op gereguleerde producten, zoals medicijnen, voedingsmiddelen, cosmetica, elektronische nicotineafgiftesystemen en medische apparaten, waaronder in-vitrodiagnostiek, laboratoriumtests en mobiele medische toepassingen.
 • De Amerikaanse Food and Drug Administration hield vrijdag een openbare hoorzitting terwijl het agentschap zijn werk voortzet om CBD te reguleren na de legalisatie van hennep in de Farm Bill van 2018 in december.

Sommigen gingen zelfs zo ver om gevallen te noemen waarin ze CBD-vape-sappen met DXM erin vonden, CBD-producten waarvan werd vastgesteld dat ze THC bevatten, evenals synthetische cannabinoïden die verantwoordelijk zijn voor sterfgevallen door een overdosis drugs. Sommige voorstanders in de hennep- en CBD-gemeenschap hebben deze argumenten gelijkgesteld aan reefergekte. Brian Sylvester sprak met Food Dive over het streven van fabrikanten naar duidelijkheid tijdens de eerste openbare hoorzitting van de FDA over CBD. De heer Sylvester zegt dat de FDA op korte termijn een beleidsverklaring zou kunnen afgeven waarin staat dat als een bedrijf voedsel of voedingssupplementen op de markt brengt met verbindingen zoals CBD en het is afgeleid van hennep, wat nu legaal is vanwege de Farm Bill, dan ze zullen geen actie ondernemen. “Toen hennep werd verwijderd als een gereguleerde stof, heeft dit gebrek aan onderzoek, en dus bewijsmateriaal, ter ondersteuning van het bredere gebruik van CBD in door de FDA gereguleerde producten, inclusief in voedingsmiddelen en voedingssupplementen, geresulteerd in unieke complexiteiten voor de regulering ervan, waaronder veel onbeantwoorde vragen verband met de veiligheid”, zei hij. De Amerikaanse Food and Drug Administration hield vrijdag een openbare hoorzitting terwijl het agentschap zijn werk voortzet om CBD te reguleren na de legalisatie van hennep in de Farm Bill van 2018 in december. Hoewel de wetgeving hennep en derivaten met minder dan zero email extractor,3 procent THC verwijderde, verleende de Farm Bill van 2018 de FDA ook de bevoegdheid om cannabisverbindingen, waaronder CBD, te reguleren.

FDA heeft aangekondigd dat haar eerste openbare hoorzitting over cannabisregelgeving op 31 mei 2019 zal worden gehouden en nodigde schriftelijk publiek commentaar uit over de regulering van cannabisproducten. Onze advocaten zullen de hoorzitting bijwonen en schriftelijk commentaar leveren namens onze belanghebbenden. Deze hoor- en commentaarperiode is een kans voor u om input te geven over de regelgevingsstrategie met betrekking tot bestaande producten, evenals legale trajecten voor producten om op de markt te brengen; en helpen het beleid vorm te geven dat de cannabisindustrie de komende jaren zal beheersen. In een verbazingwekkend korte tijd zijn van hennep afgeleide producten, waaronder producten die cannabidiol bevatten, van de rand naar de mainstream verhuisd, van door de staat erkende apotheken naar traditionele fysieke retailers. En toch was het standpunt van de FDA duidelijk: het is illegaal om voedsel voor mensen, voedsel voor huisdieren, voedingssupplementen en niet-goedgekeurde medicijnen die CBD bevatten te verkopen. Aangezien hashish en van hashish afgeleide ingrediënten een enorme populariteit genieten in de voedings-, dranken-, cosmetica- en supplementenindustrie, staat de Amerikaanse Food and Drug Administration voor het probleem om deze nieuwe markt te reguleren. Om inzichten met betrekking tot veiligheids-, kwaliteit- en marketingclaims te horen, hield de FDA op 31 mei 2019 een openbare hoorzitting.

Die getuigenis zal helpen bij het vormgeven van FDA-beleid dat alles zou kunnen regelen, van CBD-kwaliteit en etiketteringsnormen tot geïnfuseerd voedsel en dranken. Herziene onderzoeksregels kunnen zelfs helpen bij het identificeren van de volgende baanbrekende op hashish shop here gebaseerde medicatie.

Synthetische versies bieden exacte doseringsnormen die nodig zijn voor de goedkeuring van geneesmiddelen. Sommige analisten hebben gesuggereerd dat synthetische CBD waarschijnlijk de toekomst kan zijn van de algehele CBD-markt, inclusief supplementen die op de markt worden gebracht als consumentenmerken. Met de overweldigende en groeiende voorkeur van consumenten voor natuurlijke, niet-GGO- en milieuvriendelijke producten, lijkt het echter zeer waarschijnlijk dat op de boerderij gekweekte hennep de CBD-markt in de nabije toekomst zal domineren. In vergelijking met het voorgeschreven medicijn moet echter worden opgemerkt dat het synthetische epilepsiemedicijn in hogere niveaus wordt gedoseerd dan CBD-supplementen die rechtstreeks aan consumenten worden verkocht. Verder leverde een NCBI-samenvatting over het algemeen gunstige beoordelingen op over de veiligheid en werkzaamheid van CBD bij lagere doses. Wat betreft dosering, is een cruciale issue The Best CBD Gifts For Everyone In Your Life bij het doseren het kennen van het exacte CBD-gehalte van producten. Vanwege het ontbreken van etiketteringsnormen kunnen supplementen voor productetiketten verwarrend en zelfs misleidend zijn.

“Er zijn veel vragen die we moeten beantwoorden om ervoor te zorgen dat de FDA een passende, goed geïnformeerde en wetenschappelijk onderbouwde benadering kiest voor de regulering van hashish en cannabisderivaten, waaronder CBD”, zei Norman Sharpless, waarnemend commissaris van de FDA, aan het begin van de hoorzitting. “We hopen dat deze bijeenkomst en de opmerkingen die zijn ingediend bij onze openbare dossiers, ons zullen helpen bij het proberen deze kwestie op een geïnformeerde manier te benaderen. Deze hoorzitting is een belangrijke stap in onze voortdurende evaluatie van cannabis en van cannabis afgeleide verbindingen in de FDA -gereguleerde producten.” Afgelopen vrijdag hield de Amerikaanse Food and Drug Administration haar eerste openbare hoorzitting over de veiligheid en regulering van cannabis en van hashish afgeleide producten. De kern van de hoorzitting was de vraag hoe de FDA CBD zou moeten reguleren, dat steeds populairder wordt als voedingssupplement en als gepatenteerd farmaceutisch ingrediënt.

Meals And Drug Administration Overweegt Weg Voor Legalisering Van Cbd Tijdens Openbare Hoorzitting

Het goede nieuws is dat de FDA stappen onderneemt in de richting van regulering van hashish en van cannabis afgeleide producten en belanghebbenden uitnodigt om deel te nemen aan de openbare hoorzitting en het commentaarproces. De legalisatie door het congres van CBD afgeleid van hennep zou de weg vrijmaken voor een bloeiende nieuwe industrie. Hoewel het bedrijven technisch verboden is om CBD toe te voegen aan eten, drinken en voedingssupplementen, doen velen het toch. Joanne adviseert wereldwijde klanten over regelgevings- en distributiegerelateerde overwegingen om een ​​nieuw door de FDA gereguleerd product op de markt te brengen en hoe ze blijvende naleving garanderen nadat een product op de markt is gebracht. Ze adviseert ook over de zakelijke impact van nieuwe Amerikaanse federale en staatsacties die van invloed zijn op gereguleerde producten, zoals medicijnen, voedingsmiddelen, cosmetica, elektronische nicotineafgiftesystemen en medische apparaten, waaronder in-vitrodiagnostiek, laboratoriumtests en mobiele medische toepassingen. In de afgelopen jaren heeft ze klanten in verschillende industrieën geadviseerd over de FDA-benaderingen van…

Key Takeaways From The Fda’S First Public Hearing On CBD

Deze beleidsbeslissing van de FDA vergroot ook de kans dat het Congres in de CBD-strijd stapt, omdat het huidige gebrek aan wetenschappelijke gegevens en informatie over de veiligheid van producten die van hashish afgeleide verbindingen bevatten de komende weken of maanden waarschijnlijk niet zal worden overwonnen. De openbare hoorzitting van de Amerikaanse Food and Drug Administration (“FDA”) op 31 mei over cannabis en van cannabis afgeleide verbindingen (inclusief van hennep afgeleide CBD) weerspiegelde en bevestigde de verwarring die velen in de ruimte hebben ervaren en onderstreepte het belang van deelnemers aan deze nieuwe sector voorzichtig te werk gaat. De korte versie is dus dat de FDA deze hoorzitting hield omdat het deze problemen niet langer kon negeren – CBD en andere van cannabis afgeleide ingrediënten en producten zijn te mainstream geworden en consumenten gebruiken ze zelfs zonder zekerheid van veiligheid of effectiviteit.

Bedrijfsnieuws

Een ouder van een kind met een zeldzame vorm van epilepsie, die toevallig doctor in de farmacie was, sprak over de pure wanhoop die iemand als hij ertoe zou brengen om zijn kleuter een ongereguleerde, niet-geteste, onbewezen vorm van CBD te geven. In zijn geval, zo vertelde hij, was de timing gunstig voor zijn gezin, en hij hoefde geen toevlucht te nemen tot die opties; zijn dochter neemt nu in plaats daarvan het door de FDA goedgekeurde CBD-medicijn Epidiolex®. Hij merkte op dat haar reactie op het medicijn ongelooflijk was en hij vroeg het Agentschap om patiënten met zeldzame ziekten in gedachten te houden bij het besluit hoe verder te gaan met de regulering van van hashish afgeleide producten, om ervoor te zorgen dat de legitieme ontwikkeling van geneesmiddelen niet op de een of andere manier wordt ontmoedigd. Dit was een vraag die de FDA-panelleden gedurende de dag vaak aan bepaalde presentatoren stelden – heeft of zou de aanwezigheid van voedingssupplementvormen van CBD en andere cannabinoïden op de markt een impact Happy International Women’S Day From Manitoba Harvest! hebben op uw programma’s of strategieën voor de ontwikkeling van geneesmiddelen? In ieder geval in de context van de openbare hoorzitting, antwoordden de meeste sprekers dat dit niet het geval is en waarschijnlijk ook niet zal gebeuren, maar de schriftelijke opmerkingen die bij de vergaderlijst zijn ingediend, zullen waarschijnlijk veel gedetailleerder op deze complexe kwestie ingaan. Een ander current onderzoek schatte dat de CBD-markt in 2026 meer dan $ sixteen miljard zal bereiken, dus het was niet verwonderlijk dat veel van de belanghebbenden die hun standpunten aan de FDA presenteerden, het Agentschap vroegen zich niet te bemoeien met de groei van deze industrie. Ook van veel van de landbouwbelanghebbenden was een belangrijk punt van de opmerkingen aan de FDA dat Amerikaanse boeren de economische stimulans nodig hebben die industriële hennep hen geeft en dat dit voordeel de hoogste prioriteit moet hebben van het Agentschap.

 • De FDA “heeft op 31 mei een openbare hoorzitting gehouden over de legalisatie van met CBD doordrenkte voedingsmiddelen en dranken, en we hebben een opmerking bij hen ingediend ter ondersteuning van de legalisatie.” De aankondiging bevat ook een link voor consumenten om hun eigen stem te laten horen, door een opmerking in te dienen bij de FDA terwijl het bureau afweegt hoe om te gaan met CBD.
 • Wat betreft dosering, is een cruciale issue bij het doseren het kennen van het exacte CBD-gehalte van producten.
 • Er moeten schriftelijke beleidslijnen en richtlijnen zijn, evenals coaching van werknemers, voor het uitvoeren van deze onderzoeken en het omgaan met onderzoekers om de kwaliteit van het onderzoek te beschermen.
 • Deze intensieve evaluatieperiode werd geleid door een interne werkgroep die was belast met het doen van aanbevelingen voor de open wetenschappelijke, technische en beleidsvragen die door de nieuwe juridische status van hennep werden veroorzaakt.
 • “Het is van cruciaal belang dat we deze onbeantwoorde vragen over CBD en andere cannabis en van hashish afgeleide producten aanpakken om het regelgevende toezicht van de FDA op deze producten te helpen informeren,” zei hij.

Na deze opmerkingen kregen sommige organisaties de kans om te spreken, gevolgd door opmerkingen van detailhandelaren en distributeurs. Patrick Bird, eigenaar van PMB BioTek Consulting, sprak namens AOAC International, waar hij voornamelijk de openbare veiligheid besprak. Hij zei dat ze willen dat cannabisproducten worden gereguleerd met voedselveiligheid in het achterhoofd, en vroeg de FSMA om hennepproducten toe te passen. Ze willen de productveiligheid adequaat waarborgen met zaken als het verplicht stellen van HACCP-plannen, het gereed zijn voor terugroepacties en zeggen dat hennepproducten net als voedingsproducten moeten worden behandeld. Een andere pattern in CBD is de ontwikkeling van synthetische versies van CBD voor gebruik in het farmaceutische section van het bedrijf.

Belangrijkste Punten Van De Eerste Openbare Hoorzitting Van De Fda Over Cbd

Na eighty jaar alle cannabisproducten te hebben behandeld als gevaarlijke, illegale en zeer verslavende medicine, heeft de FDA haar allereerste openbare hoorzitting gepland om getuigenissen over cannabidiol, de cannabinoïde met krachtige helende eigenschappen, in overweging te nemen. Als onderdeel van de regelgevende stappen van de FDA kondigde het de oprichting aan van een interne FDA-werkgroep op hoog niveau om mogelijke wegen te onderzoeken voor voedingssupplementen of voedingsmiddelen die CBD bevatten 5 Innovative Products On CBD.Co – Complete List om legaal op de markt te worden gebracht. FDA-regelgeving is van cruciaal belang voor het vaststellen van de wettigheid en legitimiteit van cannabisproducten in de Verenigde Staten. Neem uiterlijk 24 mei 2019 contact met ons op met uw vragen, zorgen of problemen, zodat we kunnen overwegen deze tijdens de openbare hoorzitting en/of tijdens de schriftelijke commentaarperiode aan de orde te stellen. Een rode draad in de CBD-discussie is dat er heel weinig bekend is over de langetermijneffecten van CBD op de algehele gezondheid.

Key Takeaways From The Fda’S First Public Hearing On CBD

Cannabidiol bestaat bijvoorbeeld al sinds 1940, hoewel niet op de schaal waarop het tegenwoordig wordt gebruikt. Ook het CBD-epilepsiemedicijn Epidiolex, een synthetische vorm van CBD, werd in 2018 goedgekeurd door de FDA. De gegevens die in het FDA-goedkeuringsproces werden geformuleerd, leverden veel informatie op over de veiligheidsaspecten en mogelijke bijwerkingen van het op CBD gebaseerde medicijn. Dienovereenkomstig onthulden de Epidiolex-onderzoeken significante bijwerkingen van “slaperigheid, sedatie en lethargie; verhoogde leverenzymen; verminderde eetlust; diarree; huiduitslag; vermoeidheid, malaise en zwakte; slapeloosheid, slaapstoornis en slaap van slechte kwaliteit; en infecties.”

En zonder wetenschappelijke gegevens die negatieve effecten op de gezondheid aantonen, is het onduidelijk welke gebruiksbeperkingen zouden kunnen worden ingevoerd. De overgrote meerderheid van de supplementen wordt door de consument niet voorgeschreven maar naar believen gedoseerd. Bovendien kunnen de voordelen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven die door consumenten worden benadrukt, veel groter zijn dan de mogelijke bijwerkingen.

Veel sprekers pleitten voor een federaal gesanctioneerd pad voor de legaliteit van CBD-producten en/of drongen er bij de FDA op aan om regelgeving uit te vaardigen, zodat een meer uniform begrip zou kunnen worden bereikt van hoe CBD-producten worden gereguleerd. Veel sprekers benadrukten ook de noodzaak van regelgeving die zorgt voor uniforme etikettering en kwaliteitsnormen voor CBD-producten. De Farm Bill legaliseerde en verwijderde hennep inderdaad uit de Controlled Substances Act, order now maar het handhaafde de autoriteit van de FDA over hennep die op de markt wordt gebracht als medicijnen, voedingssupplementen of wordt toegevoegd aan voedsel en dranken. Het heeft een “werkgroep” samengesteld om wegen te onderzoeken voor CBD- en hennepproducten om de markt te betreden en accepteert openbare opmerkingen over de kwestie tot 2 juli. Tucker Ellis kan bedrijven helpen hun weg te vinden naarmate de nieuwe regelgeving zich ontvouwt, en uw vragen en zorgen kenbaar maken.

Het bureau kondigde vervolgens aan dat CBD niet magazine worden gebruikt als voedingssupplement of ingrediënt in voedingsmiddelen totdat er regelgeving is opgesteld. De hoorzitting van vrijdag was de eerste gelegenheid voor leden van het publiek om input te leveren aan het bureau over dit onderwerp. Steve Mister, president en CEO van CRN, was ook voorstander van regelgeving die de verkoop van CBD-bevattende supplementen mogelijk zou maken voor bedrijven die een NDIN hebben ingediend, waarbij hij uitlegde dat het gebruik van deze aanpak een stimulans zou zijn voor bedrijven met interesse in CBD om meer te investeren geld in veiligheidsonderzoek. Deze opmerkingen werden herhaald door Aaron Secrist, vice-president kwaliteit en regelgeving bij NOW Health Group, die eraan toevoegde dat het gebrek aan handhaving van de huidige regelgeving die bedrijven die de wet volgen een concurrentienadeel oplevert en een drie- tot vijf- jaar voorsprong op die bedrijven die illegaal producten verkopen die van hashish afgeleide ingrediënten bevatten.

De Tbd Over Cbd: Hoogtepunten Van Openbare Hoorzittingen En Benodigde Acties Van De Fda

“Er is massale verwarring op de markt voor het publiek, leveranciers, detailhandelaren en regelgevende instanties”, zegt Matz. We beantwoorden vragen van bedrijven die duidelijkheid zoeken over het huidige federale regelgevende kader.” Hij voegde eraan toe, wat vele anderen ook al zeiden, dat de FDA snel moet handelen om een ​​weg naar regulering te bieden. Nadat belanghebbenden uit de industrie de kans hadden gekregen om te spreken, gaf de FDA een groep belangenorganisaties Your Comprehensive Guide To CBD Creams And CBD Balms die patiënten vertegenwoordigen de tijd om te spreken. Dat omvatte vertegenwoordigers van de Alzheimer’s Association en de American Epilepsy Society, die beide aarzelden om hun volledige steun voor CBD als medicijn te geven. Kevin Chapman van de American Epilepsy Society zei dat hij duidelijke waarschuwingslabels, testnormen, meer klinische proeven en meer onderzoeken wil zien voordat de groep klaar is om een ​​standpunt in te nemen over het gebruik van CBD als medicijn.

Key Takeaways From The Fda’S First Public Hearing On CBD

De Food and Drug Administration (“FDA”) hield op vrijdag 31 mei 2019 haar allereerste openbare hoorzitting over cannabidiol (“CBD”) met meer dan honderd sprekers en tien uur getuigenis. Het doel van de hoorzitting was om wetenschappelijke gegevens en informatie te verkrijgen over de veiligheid, productie, productkwaliteit, marketing, etikettering en verkoop van producten die cannabis of van hashish afgeleide verbindingen bevatten. Dit was een noodzakelijke eerste stap om te bepalen hoe de FDA zal omgaan met de regulering van CBD in de toekomst.

Marihuana-nieuws In Je Inbox

Kwesties zoals loodverontreiniging in 34% van de geteste CBD-monsters, inconsistente hoeveelheden op etiketten versus wat er in het product zat, gebrek aan op bewijs gebaseerde doseringsrichtlijnen, ongegronde claims van leveranciers en gebrek aan kwaliteitsnormen werden allemaal als problematisch genoemd om de benodigde gegevens te verzamelen. De Farm Bill van 2018 verwijderde hennep bovendien uit de Controlled Substances Act, wat betekent dat het niet langer een federaal gereguleerde stof is. Tegelijkertijd handhaafde het Congres de autoriteit van de FDA om cannabis charlotte’s web cbd oil how to use en cannabisbevattende producten te reguleren onder de Food, Drug and Cosmetic Act, waarbij de FDA’s cruciale rol op het gebied van de volksgezondheid werd erkend met betrekking tot de producten die het reguleert. Hierdoor kon de Food and Drug Administration doorgaan met het handhaven van handhavingsacties om patiënten en het publiek te beschermen, terwijl ook regelgevingsrichtlijnen en trajecten voor belanghebbenden werden voorgesteld.

YouTube video

Dat werd vrij duidelijk tijdens de hoorzitting van vandaag, aangezien FDA-functionarissen vaak vervolgvragen aan belanghebbenden stelden over bijwerkingen, negatieve bijwerkingen en geneesmiddelinteracties met betrekking tot CBD. De transient waarschuwde expliciet: “Als de schendingen niet onmiddellijk worden gecorrigeerd, kan dit leiden tot juridische stappen, waaronder inbeslagname van producten en een gerechtelijk bevel.” De FDA heeft een geschiedenis van het in beslag nemen van producten die volgens haar niet in overeenstemming zijn met de voorschriften. Marshals, in opdracht van de FDA, 300.000 eenheden van het product van een cosmeticabedrijf in beslag genomen. De actie van de FDA heeft ook een directe impact op de aandelenkoers van beursgenoteerde cannabisbedrijven. De FDA “heeft op 31 mei een openbare hoorzitting gehouden over de legalisatie van met CBD doordrenkte voedingsmiddelen en dranken, en we hebben een opmerking bij hen ingediend ter ondersteuning van de legalisatie.” De aankondiging bevat ook een link voor consumenten om hun eigen stem te laten horen, door een opmerking in te dienen bij de FDA terwijl het bureau afweegt hoe om te gaan met CBD. Het sluit aan bij het vroegere cannabisactivisme van het bedrijf, zoals de 4/20 oproep tot hervorming van het strafrecht.

Opkomst: 24 Augustus 2022

Een zeer interessant feit dat uit een van de presentaties naar voren kwam, was dat, althans in North Carolina, bijna 100% van de hennep die daar tegenwoordig wordt verbouwd, specifiek wordt geoogst voor CBD-extractie. Als een volksgezondheidsinstantie met een duidelijk mandaat voor het waarborgen van de veiligheid van onze voedingsmiddelen, voedingssupplementen, producten voor persoonlijke verzorging/cosmetica en medicijnen, is het echter onduidelijk in hoeverre de FDA rekening zal houden met deze economische overwegingen wanneer zij met dergelijke problemen wordt geconfronteerd. Een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid of werkzaamheid van CBD of andere van hennep afgeleide cannabinoïden. Relevant voor mogelijke beperkingen op het gebruik van CBD, erkende de FDA-hoorzitting en -verklaring de sterke interesse van de consument in CBD en dat alle acties die door het bureau worden ondernomen puur op wetenschap gebaseerd zullen zijn. Dienovereenkomstig is er een sterke implicatie dat het bureau terughoudend zal zijn bij het huidige gebruik van CBD-producten bij gebrek aan ondersteunende wetenschappelijke gegevens die beperkingen zouden rechtvaardigen.